HEDİYELİ ABONE KAMPANYAMIZ SÜRÜYOR!

 
 
Dile kolay,

tam tamına

32 Yıldır

Türk İnşaat

Sektörü'nün

Hizmetindeyiz...

 

 

 

 

 

 

 

Sıkça Sorulan Sorular üst

Emlak alım / satımında harç oranı ne kadardır?   
Emlak alım / satım harcı ne zaman ve nereye ödenir?
Emlak alım / satım harcının muafiyet hali var mıdır?
Kat karşılığı inşaat sözleşmesine göre arsa payı devrinde
alım-satım harcı var mıdır?

Bağışta tapu harcı var mıdır?
Ölünceye kadar bakma akdinde tapu harcı ne kadardır?
İntifa hakkının devrinde tapu harcı ne kadardır?
İpotek tesisinde tapu harcı ve damga vergisi oranı ne kadardır?
Vasiyet işlemlerinde tapu harç oranı ne kadardır?
Kira stopajı nedir, oranı ne kadardır?
Savunma Sanayi Destekleme Fonu nedir?
Stopaj hesaplamasına bir örnek verebilir misiniz?
Net kiradan brütün hesaplanmasına bir örnek verebilir misiniz?
Ahmet Bey dairesini konut amaçlı kiraya verirse stopaj var mıdır?
Stopaj makbuzlarını kiracıdan almalı mıyım?
Anonim şirketlerin işyerinin şahıslara kiralanmasında stopaj var mıdır?
Kiralananlarda hangi hallerde katma değer vergisi uygulanır?
Şirketlere ait meskenlerin kiralanmalarında KDV var mıdır?
Kiralarda KDV oranı ne nedir?
Hem KDV hem stopaj birlikte olur mu?
Anonim şirket bürosunu ltd. şirkete kiralarsa KDV ödenir mi?
Emlak vergisi oranları ne kadardır?
Emlak vergisi genel beyanı ne zamandır?
Emlak vergisi ne zaman ödenir?
Hisseli bir gayrimenkulün beyannamesini kim verir?
Ali Akgün, 1996 yılının Haziran ayında bir daire aldı, ne zaman beyanname verecektir?
Yeni malikin vergi sorumluluğu ne zaman başlar?
Yeni alınan bir gayrimenkulün geçmiş yıllarda ödenmeyen vergisinden kim sorumludur?
Torunun konut ihtiyacı için tahliye davası açılabilir mi?
Emsal nedir?
Kat karşılığı inşaat sözleşmesi ile verilen yerlerle ilgili sözleşmelerde dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?
Bazı bölgelerde yüzde ile belirtilen inşaat izni ne anlama gelir?
SİT alanı ve dereceleri ne anlama geliyor?
Arazinin yeri tam olarak nasıl tespit edilir?
Ödeme nasıl yapılmalı?
Orman köylerinde tapulu arazi bulmak mümkün mü?
Kırsal kesimde yapılaşma nasıl gerçekleşir?
Çiftlik evi için arazi kampanyaları nasıl yapılıyor?
Arazinin ya da sahiplerinin hakkında araştırma nasıl yapılır?
Nerelerden arazi almamak gerekir?

Hangi bölgelerden arazi almak risklidir?
Kırsal kesimden arazi satanlar güvenilir mi?
Herhangi bir bölgedeki gerçek arazi fiyatı nasıl öğrenilir?
Mülkiyet hakları

Toprak tapusu nedir?
Kat irtifakı nedir?
Kat mülkiyetine geçişi kimler talep edebilir?
Yapının tamamlanması ne zaman gerçekleşebilir?
Kat mülkiyeti tesisi için hangi belgeler gerekir?
Bağımsız bölümlere arsa payları hangi ölçümlerde verilir?
Bir gayrimenkulün kullanma hakkı ayrılabilir mi?
İntifa hakkı sahibi bu hakkını devredebilir mi?
İntifa hakkı miras olarak kalır mı?

İntifa hakkı sahiplerinin hakları nelerdir?
Kuru mülkiyet sahibinin hakları nelerdir?
İntifa hakkının süresi sınırlandırılabilir mi?
İntifa hakkı nasıl tesis edilir?
İntifa hakkı tesis edilirken harç ödenir mi?
Bir gayrimenkulün tapu dairesi dışında satışı mümkün müdür?
Noterde gayrimenkul satışı yapılabilir mi?
Satış vaadi sözleşmenin özelliği nedir?
Gayrimenkul asgari beyan değeri nedir?
Asgari beyan değerinin önemi nedir?
Bağış yapıldığında satıştan farklı bir harç ödenir mi?
Küçükler tapuda muamele yapabilir mi?
Tapuda vekaleten işlem yapılabilir mi?

Gayrimenkul tabiri neleri kapsar?
Bir binada kat mülkiyeti tesisi zorunlu mudur?

Kat karşılığı inşaat sözleşmesinde şekil şartı aranır mı?
İnşa halindeki bir binadan daire alırken nasıl bir muamele yapılmalı?
Yönetim planının önemi nedir?
Tapu ve kira işlemleri
Tapuda işlem yapacaklarda aranan şartlar nelerdir?
Ticaret şirketleri nasıl gayrimenkul edinebilir veya mevcut gayri menkullerinin satabilirler?
Dernekler mülk edinebilir mi?
Yabancılar Türkiye'de mülk edinebilir mi?
Mütekabiliyet (karşılıklılık) ne demektir?

Yabancıların Türkiye'de mülk sahibi olmasında kanuni sınırlar nelerdir?
Yabancı tüzel kişilere Türkiye'de mülk edinme hakkını tanıyan yasalar hangileridir?
Tapuda gayrimenkul satışında gerekli belgeler nelerdir?
Tapuda gayrimenkul satışında tapu memuruna sunulması gereken bilgiler nelerdir?
Şuf'a hakkı nedir?
Şuf'a hakkının kullanma süresi nedir?
İpotek nedir?
Gayrimenkul satışlarında karşılanmayan kısım için ne yapılmalıdır?
Kanuni ipoteğin sınırı nedir?
İpotek harcı nedir?
İpotek bedeli ödendiği halde alacaklısı tapudan ipoteği kaldıramazsa ne yapılabilir?
Yabancı para üzerinden ipotek tesisi mümkün müdür?
Hacizli mal satılabilir mi?
Mahkemelerce konulan tedbirihtiyati tedbire konu mal satılabilir mi?
Satın alınan taşınmazda kiracı varsa, alan kişi bunu çıkarabilir mi?
Bu hak ne zaman doğar?
Önceki mal sahibi ile yapılan sözleşmenin bitimine altı aydan fazla zaman varsa ne yapmalı?
Kira sözleşmesi, tapuya şerh edilebilir mi, usulü nedir?
Tapuya şerhin faydası nedir?
6570 sayılı gayrimenkul kiraları hakkındaki yasa nedir?
Bu yasaya göre başlıca tahliye nedenleri nelerdir?
Kimin ihtiyacı için dava açılabilir?
Yazılı taahhüdü nasıl olmalıdır?
Belirtilen günde kiracı çıkmazsa ne yapılmalı?
Kiracı kiracısı bulunduğu yeri başkasına kiraya verebilir mi?
Kiracı kiraladığı yeri kötü kullanırsa ne yapmalı?
Vasiyet nedir?
Vasiyette bulunabilme şartları nedir?
Vasiyetnamenin şekil şartı nedir?
Vasiyette bulunulmayacak saklı pay oranları nedir?
Satış vaadi nedir?
Satış vaadinde dava açma süresi ne kadardır?
Devre mülk hakkı ne demektir?
Kira Vergisinde İnce Noktalar

 

Emlak alım / satımında harç oranı ne kadardır?     * başa dön
Emlak alım satımında harç, satış bedeli asgari beyan değerinin altında olmamak kaydı ile alıcı ve satıcı için ayrı ayrı satış bedelinin %1.5'idir.

Emlak alım / satım harcı ne zaman ve nereye ödenir?     * başa dön
Emlak alım satım harcı tapu tescil işleminden önce ilgili tapu dairesinin bulunduğu bölgedeki Ziraat / veya Vakıflar Bankası şubesine ödenir.

Emlak alım / satım harcının muafiyet hali var mıdır?    
* başa dön
Son düzenlemelerde afet konutlarında ve 1. 2. derece eski eser binaların satışında harç muafiyeti vardır.

Kat karşılığı inşaat sözleşmesine göre arsa payı devrinde alım-satım harcı var mıdır?    
* başa dön
Kat karşılığı inşaat sözleşmesi nedeni ile hisse devrinde de normal satışlar gibi Satış bedeli üzerinden alıcı ve satıcı ayrı ayrı %1.5 oranında harç öderler.

Bağışta tapu harcı var mıdır?     * başa dön
Bağışta tapu harcı binde 54 tür. Ancak bağışta tapu harcı dışında intikal vergisi ödenmesi de söz konusu olup

ilk 120.000 YTL için %10
Sonra gelen 260.000 YTL için %15
Sonra gelen 550.000 YTL için %20
Sonra gelen 1.100.000 YTL için %25
Matrahın 2.030.00 YTL sini aşan bölüm için %30
oranında intikal vergisi tapu harcına ilave olarak ödenir. Ancak intikal vergisi beş yıla bölünebilir.

Ölünceye kadar bakma akdinde tapu harcı ne kadardır?     * başa dön
Alıcı ve satıcı için ayrı ayrı %1.5 dir.

İntifa hakkının devrinde tapu harcı ne kadardır?     * başa dön
Devir alan için %1.5 tur. İntifa hakkının devrinde satış bedeli, vergi değerinin 2/3 ünden olamaz.

İpotek tesisinde tapu harcı ve damga vergisi oranı ne kadardır?    
* başa dön
İpotek tesisinde tapu harcı ipotek miktarı üzerinden binde 3.6 dır.

Vasiyet işlemlerinde tapu harç oranı ne kadardır?    
* başa dön
Vasiyet işlemlerinde tapu harcı binde 9 dur.

Kira stopajı nedir, oranı ne kadardır?    
* başa dön
Sahibi şirketler dışında olan bir gayri menkulün işyeri olarak kiralanması halinde kira bedelinden kesilerek maliyeye ödenmesi gereken peşin vergidir. Kira bedelinin %22 si stopaj olarak kesilir. Stopaj kesilmemiş kira bedeline brüt kira, kesildikten sonra kalan kısma net kira denir.

Savunma Sanayi Destekleme Fonu nedir?     
* başa dön
Savunma Sanayi Destekleme Fonu kaldırılmıştır.

Stopaj hesaplamasına bir örnek verebilir misiniz?    
* başa dön
Bir işyerinin kira sözleşmesindeki kira bedeli 1000 YTL ise bu brüt kiradır. Bunun %22 si 220 YTL eder ki bu rakam stopajdır. Maliyeye kiracı tarafından ödenir. 1000/220 = 780 YTL ise kiralayana ödenmesi gereken net kiradır.

Net kiradan brütün hesaplanmasına bir örnek verebilir misiniz?    
* başa dön
Kira bedelinin neti biliniyorsa brütünü bulmak için o rakam (stopajın %22 olması halinde) 78 e bölünerek çıkan rakam 100 ile çarpılır. Örnek net kira 800 YTL ise brüt kira şöyle bulunur. 800/78 (100) = 1025 YTL dir.

Ahmet Bey dairesini konut amaçlı kiraya verirse stopaj var mıdır?    
* başa dön
Ahmet Bey'in dairesini mesken olarak kiraya vermesi halinde stopaj yoktur. Kira bedeli tespit edilen rakam olarak Ahmet beye aynen ödenecektir.

Stopaj makbuzlarını kiracıdan almalı mıyım?    
* başa dön
Evet, stopaj makbuzunun alınması gerekmektedir zira kiralayanın gelir vergisine mahsuben ödendiğinden nihai vergiden düşülmesi gerekmektedir. Bunun için de ödenen stopajın belgelenmesi açısından makbuzunun alınması lazımdır.

Anonim şirketlerin işyerinin şahıslara kiralanmasında stopaj var mıdır?    
* başa dön
Anonim şirketlerin işyerlerinin kiralanması halinde stopaj kesilmez.

Kiralananlarda hangi hallerde katma değer vergisi uygulanır?    
* başa dön
Şirketlere ait gayri menkullerin kiralanmasında katma değer vergisi uygulanır.

Şirketlere ait meskenlerin kiralanmalarında KDV var mıdır?    
* başa dön
Evet, şirketlere ait meskenlerin kiralanmasında KDV ödenir.

Kiralarda KDV oranı ne nedir?    
* başa dön
Kiralamada KDV oranı %18 dir.

Hem KDV hem stopaj birlikte olur mu?    
* başa dön
Hayır birlikte olmaz, KDV uygulanan hallerde stopaj, stopaj uygulanan hallerde KDV alınmaz.

Anonim şirket bürosunu ltd. şirkete kiralarsa KDV ödenir mi?    
* başa dön
Evet brüt kira bedeli üzerinden %18 ödenir.

Emlak vergisi oranları ne kadardır?    
* başa dön
Meskenlerde %01
Diğer binalarda %02 (Bu ikisi büyük şehir belediye sınırları içinde ise %100 artırımlı olarak uygulanır.)
Arazi %01
Arsa %03

Emlak vergisi genel beyanı ne zamandır?    
* başa dön
Emlak vergisi beyannameleri her dört yılda bir verilir.

Emlak vergisi ne zaman ödenir?    
* başa dön
Emlak vergisinin 1'inci taksidi mart, Nisan, Mayıs aylarında, 2. taksidi Kasım ayı içinde ödenir.

Hisseli bir gayri menkulün beyannamesini kim verir?    
* başa dön
İştirak halinde (elbirliği mülkiyetinde) Hissedarlar birlikte verebileceği gibi, herhangi bir hissedar tek başına da beyanname verebilir. Müşterek mülkiyette (paylı mülkiyette) beyanname münferiden verilir.

Ali Akgün, 1996 yılının Haziran ayında bir daire aldı, ne zaman beyanname verecektir?    
* başa dön
1996 yılı Aralık ayı sonuna kadar beyanname verebilir. Eğer bu işlem yılın son üç ayında gerçekleşmiş olsaydı, satış tarihten itibaren 3 ay içinde beyanname verilecektir.

Yeni malikin vergi sorumluluğu ne zaman başlar?    
* başa dön
Edinildiği yılı takip eden yıldan itibaren başlar.

Yeni alınan bir gayri menkulün geçmiş yıllarda ödenmeyen vergisinden kim sorumludur?    
* başa dön
Gayri menkulün emlak vergisinden eski ve yeni malik birlikte sorumludur.

Torunun konut ihtiyacı için tahliye davası açılabilir mi?    
* başa dön
Kiralayanın kendisinin, eşinin ve çocuklarının ihtiyacı için tahliye davası açılabilir, torunun ihtiyacı için tahliye davası açılamaz.

Emsal nedir?    
* başa dön
Emsal, örnek anlamına gelmektedir, bir gayrimenkul için değerlendirme yapılırken veya kira bedeli belirlenirken örneklerde dikkate alınır, buna emsal denilir.

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi ile verilen yerlerle ilgili sözleşmelerde dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?    
* başa dön
A'dan Z'ye kadar, inşaatın malzemelerinin marka ve sınıfını da belirtmek sureti ile teknik şartnamesi hazırlanmalıdır. İnşaatın iskan izni alınmasına kadar süresi belirlenmeli, gecikme halinde gecikmeden dolayı uygulanacak cezai şart net olarak belirlenmelidir. En önemlisi krokisi de çizilmek sureti ile hangi bağımsız bölümlerin kime ait olacağının sözleşmede belirtilmesi lazımdır. Müteahhide karşı yeterince güven oluşmamış ise topraktan hisse verilmemeli, inşaatın seviyesine göre tek tek kat irtifak tapusunun verilmesi kararlaştırılmalıdır. Kat karşılığı inşaat sözleşmesi noterde yapılmalı ve şartlar özenle seçilmelidir. Mümkün ise bir hukukçudan yardım alınmalıdır.

Bu sözleşmede şunlar olmalıdır,
İnşaatın başlama tarihi
İnşaatın bitiş tarihi
Kaç dairenin müteahhide kaç dairenin arsa sahibine kalacağı
Özel şartlar
Gerekli makamlara müracaat şartı (TEK, İSKİ, İGDAŞ vs.)
Feshi gerektiren durumlar
Resmi kurumlardaki masraflar vs.

Bazı bölgelerde yüzde ile belirtilen inşaat izni ne anlama gelir?    
* başa dön
Yüzde ile belirtilen inşaat izni bir arazinin yüzde kaçına inşaat yapılabileceğini gösterir. Bu yüzdeler imar planlarında ve imar durumlarında gösterilir ve KAKS olarak geçer açılımı KAT alanı kat sayısıdır.

SİT alanı ve dereceleri ne anlama geliyor?    
* başa dön
SİT in yasadaki tarifi:"Tarih öncesinden günümüze kadar gelen çeşitli medeniyetlerin ürünü olup, yaşadıkları devirlerin sosyal, ekonomik, mimari ve benzeri özelliklerini yansıtan kent ve kent kalıntıları, önemli tarihi hadiselerin ceryan ettiği yerler ve tespiti yapılmış tabiat özellikleri ile korunması gerekli alandır."

Ülkemizde doğal kentsel tarihi ve karışık olmak üzere tescilli 6812 Sit alanı vardır. IEHC ye göre SİT alanları önem ve özelliklerine göre gruplandırılmıştır. (IEHC : Avrupa Konseyi Kültürel İşbirliği Konseyi Mimari Mirası Koruma Envanteri )

1. derecede kentsel SİT
2. derecede kentsel SİT
3. derecede kentsel SİT

1. derece kentsel SİT kesin SİTtir. Eski mimariye tam bir saygı gerektirir.
2. derece kentsel SİT, yüksek hacim, malzeme kısıtlamaları ile eski ve yeni arasında bütünlük sağlamayı öngören SİTlerdir.
3. derece kentsel SİT yeni gelişme ile eski kentin uyumlu gelişmesinin sağlanabildiği alanlar olarak belirlenmiştir.

Arazinin yeri tam olarak nasıl tespit edilir?    
* başa dön
Arazi alımında kırsal kesimde arazinin yerinin tespiti önemli bir problemdir. Kişiler arazinin tam sınırı bilemeyebilir. Bu nedenle arazi alacak olanların kadastro müdürlüklerine başvurup bir mühendis veya teknisyenin sınırları tespitini istemelidirler.

Ödeme nasıl yapılmalı?    
* başa dön
Arazinin kesin yerinin belirlenmesinden ve tapu kayıtlarında bir sınırlama bulunmadığının belirlenmesinden sonra alım bedeli ödenmelidir.

Orman köylerinde tapulu arazi bulmak mümkün mü?    
* başa dön
Evet, orman köylerinde de tapulu arazi bulmak mümkündür. Ancak çoğunlukla köylüler kendi arazilerinin sınırlarını genişleterek orman sahasına taşmaktadırlar. Bu yerlerde arazi alınırken özel parsel ile orman alanının sınırının tespit olunması sonra alıma karar verilmesi gerekmektedir.

Kırsal kesimde yapılaşma nasıl gerçekleşir?    
* başa dön
Kırsal kesimde imar planı bulunmadığı için uygulama imar planı çerçevesinde yapılaşma düşünülemez. Ancak parselin %5 i oranındaki alana iki kat bina inşası mümkündür. Bu nedenle küçük parseller inşaata elverişli değildir.

Çiftlik evi için arazi kampanyaları nasıl yapılıyor?    
* başa dön
Bazı şahıslar büyük arazileri alarak bunu 300-400 m2 lik alanlara bölerek bu alanları satışa çıkarmaktadırlar. Oysa hukuken böyle bir özel parselasyon yapılamaz. Bu alanlar müstakil tapulu olarak satılamaz. Hisseli tapu olarak alınabilir ancak alıcıya gösterilen alana sahip olunamaz, her satın alan arazinin her yerine malik olur ve dolayısı ile inşaat yapımı önemli bir problemdir.

Arazinin ya da sahiplerinin hakkında araştırma nasıl yapılır?    
* başa dön
Arazinin tek tapulumu yoksa hisselimi olduğu önemlidir. Bu bilgi sadece tapu dairesinden elde edilebilir. Bu nedenle tek malikli arazilerin alımı tercih edilmelidir. Hisseli araziden hisse alımı sonradan diğer hissedarlar ile ihtilafa neden olabilir zira diğer hissedarlar öncelikli alım haklarını kullanmak isterlerse satın alınan hisse mahkemece iptal olunabilir.

Nerelerden arazi almamak gerekir?    
* başa dön
Arazi alırken amaç önemlidir. Şayet bir çiftlik evi düşünülüyor ise arazinin ileride prim yapıp yapmayacağı ikinci plandadır. Yatırım için alınıyorsa bu halde geleceği önemlidir. Muhit hakkında ve gelişmelerle ilgili bilgi toplanmasında yarar vardır.

Hangi bölgelerden arazi almak risklidir?     * başa dön
Özellikle İstanbul ve çevresinde su kaynakları konusunda ciddi önlemler alınmaktadır. Dere, ırmak ya da göl yakınlarında inşaat izni verilmeye biliniyor.700 metre içinde sınırlı yapılaşmaya izni vardır.1000 metre mesafede biraz daha fazla yapılaşma izni verilmektedir. Su kaynakları civarında arazi almaya niyetlenenler bu hususu mutlaka araştırılmalıdır.

Kırsal kesimden arazi satanlar güvenilir mi?    
* başa dön
Kırsal kesimde genellikle üç tür alışverişi yapılıyor.Bunlardan birincisi mahallin köylüsü ile alıcının direkt karşı karşıya gelip yaptıkları alışveriştir.En sağlıklısı bu alışveriş olarak düşünüle bilinir.İkincisi yöresel emlakçiler aracılığı ile yapılan alışveriştir.Yöreyi iyi bildikleri için muhtelif imkanlar sunabilirler. Üçüncü alışveriş ise bölge ile hiç ilgisi olmayan emlakçilerdir. Bunlar genelde önce kendi aldıkları araziyi pazarlamaktadırlar.Ancak her üç alışverişte de arazi hakkındaki bilgilerin tapudan araştırılması şarttır. Bu araştırma yapılmadan bu tür arazi satın alınmamalıdır.

Herhangi bir bölgedeki gerçek arazi fiyatı nasıl öğrenilir?    
* başa dön
Herhangi bir bölgedeki kulaktan dolma bilgiler abartılı olabilir. Bu arada geniş bir araştırma yapılmalı, köylülerin kendi aralarındaki satışlardaki fiyatlar izlenmelidir. Köylüler kendi aralarındaki alışveriş fiyatının üzerinde fiyat talep ederler. Bu artışın %10-15 civarında olması doğal kabul olunabilir. Ancak muhitte güvenilir bir araştırma yapılmadan arazi almamalıdır.

Mülkiyet hakları     
* başa dön
Toprak tapusu, kat irtifakı, kat mülkiyeti, arsa payları, intifa hakkı, kuru mülkiyet, gayrimenkul satışı, satış vaadi, bağış, asgari beyan değeri, gayrimenkul kapsamı, kat mülkiyeti, kat karşılığı, yönetim planı

Toprak tapusu nedir?     * başa dön
Toprak tapusu bir arazinin veya arsanın tapusu anlamını taşımakla birlikte hatalı olarak halk arasında "kat irtifakı tapusu"için kullanılmaktadır.

Kat irtifakı nedir?     * başa dön
Bir arsanın üzerinde Kat Mülkiyeti Kanunu'na tabi olarak yapılacak bir inşaatın proje tasdikinden sonra kat mülkiyetine geçişe esas olacak şekilde bağımsız bölümlerin tapu kütüğüne kaydı demektir.

Kat mülkiyetine geçişi kimler talep edebilir?    
* başa dön
Yapının tamamlanmasından sonra kat irtifakının kat mülkiyetine çevrilmesi, irtifak hakkı sahiplerinden biri tarafından istenebilir.

Yapının tamamlanması ne zaman gerçekleşebilir?    
* başa dön
Yapının tamamlanması iskan izninin alınması ile gerçekleşebilir.

Kat mülkiyeti tesisi için hangi belgeler gerekir?    
* başa dön
Kat mülkiyeti tesisi için şu belgeler gerekir:

a) Ana gayri menkulün, dış cepheler ve iç taksimatı, bağımsız bölüm eklenti ve ortak yerlerin ölçüleri açıkça gösterilmek sureti ile bir mimar veya mühendis tarafından yapılan ana gayri menkulün maliki bütün paydaşları tarafından imzalanan ve içinde gösterilenlerin doğruluğu, belediyece tasdik olunan proje veya çok yapılarda yerleşimlerini gösteren vaziyet ile yapı kullanma belgesi.
b) Ana gayri menkulün (yapı veya yapıların) ön ve arka cephelerini ve mümkünse yan cephelerini gösteren en az 13*18 ebadında belediyece tasdikli fotoğraf.
c) Bağımsız bölümlerin kullanılış tarzına, birden çok yapının varlığı halinde bu yapıların özelliğine göre 28. maddedeki esaslar çerçevesinde hazırlanmış, kat mülkiyetini kuran valilik veya malikleri tarafından imzalanmış bir yönetim planı.
d) Dilekçe ve arsa paylarını gösterir liste.

Bağımsız bölümlere arsa payları hangi ölçümlerde verilir?    
* başa dön
Bağımsız bölümlere arsa payları, rayiç değeri ile orantılı olarak verilir.

Bir gayri menkulün kullanma hakkı ayrılabilir mi?    
* başa dön
Evet, kullanma hakkı daha geniş bir ifade ile istifade hakkı ayrılabilir. Buna "intifa hakkı" denir.

İntifa hakkı sahibi bu hakkını devredebilir mi?     * başa dön
İntifa hakkı, ölene kadar yararlanma imkanı tanır. Ancak intifa hakkı sahibi bu hakkını bir başkasına devredemez. Ancak kiraya verilebilir.

İntifa hakkı miras olarak kalır mı?    
* başa dön
İntifa hakkı miras olarak kalmaz. İntifa hakkı, hak sahibinin ölümü ile son bulur. İntifa hakkı, kuru mülkiyet sahiplerine geri döner.

İntifa hakkı sahiplerinin hakları nelerdir?     * başa dön
İntifa hakkı sahibi, gayrimenkulün mülkiyetinin veya intifa hakkı devri dışında her türlü istifade hakkına sahiptir.

Kuru mülkiyet sahibinin hakları nelerdir?     * başa dön
Kuru mülkiyet sahibinin gayrimenkulden istifade hakkı yoktur. Ancak kuru mülkiyet olarak ve intifa hakkı devam etmek kaydı ile gayrimenkulün satışı mümkündür.

İntifa hakkının süresi sınırlandırılabilir mi?    
* başa dön
Evet, intifa hakkı tesis edilirken belirli bir süre ile sınırlandırılabilir.

İntifa hakkı nasıl tesis edilir?    
* başa dön
İntifa hakkı tesisi tapu siciline tescil sureti ile tapu müdürlüğünde yapılır.

İntifa hakkı tesis edilirken harç ödenir mi?    
* başa dön
Evet ödenir, Gayrimenkulün satışı için ödenmesi gereken harcın 2/3'ü nispetinde harç ödenir.

Bir gayrimenkulün tapu dairesi dışında satışı mümkün müdür?    
* başa dön
Tapuya kayıtlı bir gayrimenkulün alım ve satımları sadece tapu dairesinde resmi senet düzenlemesi ve tapuya tescili sureti ile yapılabilir.

Noterde gayrimenkul satışı yapılabilir mi?    
* başa dön
Hayır yapılamaz. Noterde gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi yapılabilir.

Satış vaadi sözleşmenin özelliği nedir?    
* başa dön
Noterde özel bir şekle tabi olarak yapılan "gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi"tapuya şerh verilerek, ileride yapılması kararlaştırılan satış teminat altına alınabilir.

Gayrimenkul asgari beyan değeri nedir?     * başa dön
İlgili belediyelerce her dört yılda bir tespit edilen, belediye sınırları içindeki gayrimenkullerin birim değeri üzerinde hesaplanan değerdir. Bu değer her yıl bakanlar kurulu tarafından belirlenerek yeniden değerleme oranında artırılır.

Asgari beyan değerinin önemi nedir?     * başa dön
Asgari beyan değeri, iki noktada önemlidir.
a) Emlak beyannamesi, asgari beyan değerinin altında düzenlenemez.
b) Gayrimenkul alım satımlarında asgari beyan değerinin altında bir değer gösterilerek satış yapılamaz.

Bağış yapıldığında satıştan farklı bir harç ödenir mi?    
* başa dön
Evet, bağışta durum farklıdır. Bağışta, bağışı kabul edenden binde 36 oranında harç alınır. Ancak bu durumda veraset ve intikal vergisi de söz konusu olacağından, veraset vergi dairesince de ayrıca veraset ve intikal vergisi tahakkuk ettirilir.

Küçükler tapuda muamele yapabilir mi?     * başa dön
Küçükler için tapuda muamele, velisi tarafından yapılır. Şayet veli muamelede taraf ise küçüğe mahkemece kayyum tayin edilmelidir.

Tapuda vekaleten işlem yapılabilir mi?    
* başa dön
Evet, vekaletnamenin özel bir şekli olan "düzenleme şeklinde vekaletname" vermek sureti ile vekaleten her türlü muamele yapılabilir.

Gayrimenkul tabiri neleri kapsar?     * başa dön
Medeni kanuna göre,
a) Arsa ve arazi
b) Tapu siciline müstakil ve daimi olmak üzere ayrıca kaydedilen haklar,
c) Madenleri kapsar,
d) Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre, bağımsız bölümü kapsar.

Bir binada kat mülkiyeti tesisi zorunlu mudur?    
* başa dön
Hayır zorunlu değildir. Malikler isterlerse ortak mülkiyet esasları dahilinde kullanırlar. İsterlerse kat mülkiyeti tesis ederler.

Kat karşılığı inşaat sözleşmesinde şekil şartı aranır mı?    
* başa dön
Kat karşılığı inşaat sözleşmesi, karma bir sözleşmedir. İçinde "gayrimenkul satış vaadi"de bulunur. Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi şekle bağlı olduğundan, bu nedenle noterde "düzenleme şeklinde"yapılması gerekir.

İnşa halindeki bir binadan daire alırken nasıl bir muamele yapılmalı?    
* başa dön
İnşaatı süren bir binadan daire alırken "kat irtifak tapusu"ile daire alınmalıdır.

Yönetim planının önemi nedir?    
* başa dön
Apartman yönetiminin temel kurallarını içerir. Kanunlara aykırı olmamak kaydı ile apartman yönetimindeki esasları belirler. Yönetim planı bir hukukçu tarafından her binanın özelliğine göre hazırlanmalıdır.

Tapu ve kira işlemleri     * başa dön
Tapu işlemleri, dernekler, yabancıların Türkiye'de mülk edinmesi, şuf'a hakkı, ipotek, haciz, tapuya şerh, 6570 sayılı yasa, kiracılar, vasiyet, satış vaadi, devre mülk

Tapuda işlem yapacaklarda aranan şartlar nelerdir?    
* başa dön
Reşit ve mümeyyiz olacak, akıl hastası olmayacak, sarhoş olmayacak. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olacak.

Ticaret şirketleri nasıl gayrimenkul edinebilir veya mevcut gayri menkullerinin satabilirler?     * başa dön
Sözleşmelerinde bu yolda hüküm bulunacak. Bağlı olduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü'nden "belge" alınacak. İmza sirküleri aslı tapuya ibraz edilecektir.

Dernekler mülk edinebilir mi?    
* başa dön
Amaç ve faaliyetleri çerçevesinde (tüzüğünde bu yolda hüküm varsa) merkez veya şubelerinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirinden alacakları belge ile tapuya müracaatla gayrimenkul alıp satabilirler.

Yabancılar Türkiye'de mülk edinebilir mi?    
* başa dön
Karşılıklılık esasına göre yabancı gerçek ve tüzel kişiler Türkiye'de mülk edinebilir.

Mütekabiliyet (karşılıklılık) ne demektir?    
* başa dön
Gayrimenkul alacak yabancı ülke vatandaşının kendi ülkesi de Türkleri Gayrimenkul sahibi yapıyorsa, aynı hakkı o yabancı ülkenin vatandaşlarına da tanıma demektir.

Yabancıların Türkiye'de mülk sahibi olmasında kanuni sınırlar nelerdir?    
* başa dön
Askeri yasak bölgelerde (Köylerde 30 hektardan fazla edinemezler) 30 hektardan fazlası Bakanlar kurulu iznine tabidir.

Yabancı tüzel kişilere Türkiye'de mülk edinme hakkını tanıyan yasalar hangileridir?    
* başa dön
A) Turizmi Teşvik Kanunu
B) Bankalar Kanunu
C) Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu
D) 4916 sayılı kanun
Yabancı devletin taşınmaz ediniminde kendi vatandaşlarına veya yabancı ülkelerde, bu ülkelerin kanunlarına göre kurulan Tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerine tanıdığı hakların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ve ticaret şirketlerine tanınması demektir.

Tapuda gayrimenkul satışında gerekli belgeler nelerdir?    
* başa dön
Tapuda 2 adet vesikalık fotoğraf, vekaleten satışlarda vekaletname, fotoğraflı nüfus cüzdanı, şirketlerde belge ve imza sirküleri vergi kimlik ve TC. kimlik numarası binalarda DASK poliçesi.

Tapuda gayrimenkul satışında tapu memuruna sunulması gereken bilgiler nelerdir?    
* başa dön
Satış bedeli, alıcının ismi veya ticaret ünvanı, satış ipotekli ise ipotek miktarı adres bilgileri.

Şuf'a hakkı nedir?    
* başa dön
Bir taşınmazın hissedarı, payını diğer paydaşlardan hariç üçüncü kişilere satarsa paydaşlara tanınan "öncelikle alım"hakkıdır.

Şuf'a hakkının kullanma süresi nedir?    
* başa dön
Tapuda satışın yapıldığının öğrenildiği tarihten itibaren 1 ay, her halde 10 yıl geçince bu hak kullanılamaz.

İpotek nedir?    
* başa dön
Halen mevcut veya ileride mevcut olacak veya doğması muhtemel olan herhangi bir alacağın temini için gayrimenkulun teminat olarak gösterilmesidir.

Gayrimenkul satışlarında karşılanmayan kısım için ne yapılmalıdır?    
* başa dön
Satış bedelinin karşılanmayan kısmı için kanuni ipotek tesis edilmelidir.

Kanuni ipoteğin sınırı nedir?    
* başa dön
Satış bedeli ile sınırlıdır.

İpotek harcı nedir?    
* başa dön
İpotek bedeli üzerinden binde 3.6 tapu harcı ile binde 7.5'lik damga vergisi ipotek borçlusundan alınır.

İpotek bedeli ödendiği halde alacaklısı tapudan ipoteği kaldıramazsa ne yapılabilir?    
* başa dön
Mahkemeye müracaatla ödediği ispatlanır, terkini yolunda karar alınır.(İcra iflas kanunu Md. 153)

Yabancı para üzerinden ipotek tesisi mümkün müdür?     * başa dön
Genel kural "Türk parası ile ipotek tesis edilecek" ise de vadesi 5 yıl ve daha fazla dış kaynaklı krediler için tek bir yabancı para belirlenerek ipotek tesis edilebilir. Banka ve finans kurumları yabancı para üzerinden ipotek tesis etmeleri mümkündür.

Hacizli mal satılabilir mi?     * başa dön
Üzerindeki hacizle ve ipotekle yükümlü olarak alan kişi kabul ederse satılabilir. (6183 sayılı amme alacaklarının tahsili hükümleri uyarınca takibat yapılan hacizler hariç) Bu hacizlerde alacaklı kamu kurumunun muafakatı aranır.

Mahkemelerce konulan tedbirihtiyati tedbire konu mal satılabilir mi?    
* başa dön
Tedbirli bir gayrimenkul hiçbir şekilde satılamaz.

Satın alınan taşınmazda kiracı varsa, alan kişi bunu çıkarabilir mi?     * başa dön
Alanın ihtiyacı varsa veya gayrimenkulü esaslı olarak tamir ve tadil edecekse çıkarma imkanı vardır. (Tapuya tescilli kira şerhlerinde kira bitiminden önce çıkartamaz)

Bu hak ne zaman doğar?     * başa dön
Önceki mal sahibi ile yapılan sözleşmenin sona ermesi ile.

Önceki mal sahibi ile yapılan sözleşmenin bitimine altı aydan fazla zaman varsa ne yapmalı?    
* başa dön
Aldıktan itibaren 30 gün içinde kiracının elinde olacak şekilde noterden ihtar çekmeli, bu yere ihtiyacı olduğu belirtilmeli. Bu durumda 6 aydan itibaren de dava açılabilir.

Kira sözleşmesi, tapuya şerh edilebilir mi, usulü nedir?    
* başa dön
Şerh verilebilir. Kira sözleşmesi tapuda veya noterde mal sahibi huzurunda imzalanmalı. Hususi şartlara, kiracının bu sözleşmeyi tapuya şerh verebileceği yetkisi konulmalı.

Tapuya şerhin faydası nedir?    
* başa dön
Gayrimenkul el değiştirse bile şerh süresi boyunca kiracıya kiraları düzgün ödediği sürece yeni malik çıkaramaz.

6570 sayılı gayrimenkul kiraları hakkındaki yasa nedir?    
* başa dön
Belediye sınırları içindeki üstü kapalı yerlerin kiralanmasını düzenleyen yasadır.

Bu yasaya göre başlıca tahliye nedenleri nelerdir?    
* başa dön
a) İhtiyaç
b) Yazılı tahliye taahhüdü
c) İki haklı ihtar
d) Temerrüt
e) Esaslı surette tamir ve tadilat ile yeniden inşa
f) Sözleşmeye aykırılık
g) Konutlar için kiracının aynı şehir belediye sınırları içinde oturabileceği başka bir gayrimenkul olması.

Kimin ihtiyacı için dava açılabilir?    
* başa dön
Kendisinin, eşinin ve çocuklarının ihtiyacı için.

Yazılı taahhüdü nasıl olmalıdır?    
* başa dön
Noterden ya da adi yazılı olmalıdır.

Belirtilen günde kiracı çıkmazsa ne yapılmalı?    
* başa dön
Otuz günü geçirmeden kiracı aleyhine icra takibi yapılmalıdır.

Kiracı kiracısı bulunduğu yeri başkasına kiraya verebilir mi?    
* başa dön
Sözleşmede bu konuda özel olarak yasak getirilmemişse başkasına kiraya verilebilir.

Kiracı kiraladığı yeri kötü kullanırsa ne yapmalı?    
* başa dön
Kötü kullanıma son vermesi yolunda ihtar verilir. Düzelmezse tahliyesi için dava açılır.

Vasiyet nedir?    
* başa dön
Bir kimsenin kendi mal varlığı üzerinden yaptığı ölüme bağlı tasarrufa denir. Mad.Medeni kanuna bkz.

Vasiyette bulunabilme şartları nedir?    
* başa dön
15 yaşını doldurmuş olmak ve temyiz kudretine sahip olmak gerekir.

Vasiyetnamenin şekil şartı nedir?    
* başa dön
Sözlü, kendi el yazısı ile veya resmi şekilde yapılabilir. Sözlü vasiyetin ispat kuvveti zordur. Ancak belirli hallerin varlığında bu vasiyet geçerli olur.

Vasiyette bulunulmayacak saklı pay oranları nedir?    
* başa dön
a) Çocuklar için kanuni miras hakkının 3/4'ü.
b) Sağ kalan eş için, çocukları ile birlikte mirasçı olmaları halinde kanuni miras hakkının tamamı diğer hallerde yarısı.
c) Kardeşlerden her biri için kanuni miras hakkının 1/4'ü.
d) Ana ve babadan her biri için kanuni miras hakkının yarısıdır.

Satış vaadi nedir?     * başa dön
Bir taşınmazın satışının vaadini içeren ve noterde düzenlenen sözleşmedir.

Satış vaadinde dava açma süresi ne kadardır?     * başa dön
Beş yıllık süre ile sınırlıdır.Satış vaadi mülkiyeti nakletmez. Vaade dayanarak devir yapılmazsa, 5 yıl içinde mahkemeden bunu talep etmek gerekir.

Devre mülk hakkı ne demektir?     * başa dön
Mesken olarak kullanılmaya elverişli yapılmış kat irtifakı veya kat mülkiyetine dönüştürülmüş bağımsız bölümlerin maliklerinin her biri lehine yılın belirli dönemlerinde sırayla kullanma hakkıdır.

Kira Vergisinde İnce Noktalar     * başa dön

 

Kira geliri elde edenlerin, merak ettiği bazı konular aşağıda açıklanmıştır.

1- Konutunu Kiraya Verip Kirada Oturanlar: Bu durumda olanlar, "Gerçek gider" yöntemini seçerlerse, tahsil ettikleri kiradan, ödedikleri kirayı düşebilirler. Ödedikleri kira daha fazla ise, beyanname verirler ancak vergi ödemezler. Ödenen konut kirası, eşe ait konut kira gelirinden indirilemez. Ancak, kira sözleşmesinin, kira geliri elde eden eş adına değiştirilmesi halinde, indirilmesi mümkündür.

2- Kira Gelirinin Tahsil Edilmeyen Kısmı: Kira gelirleri beyan edilirken, tahsil edilen ayların kirası beyan edilecek. Ancak, 2005 yılı kirasının bir kısmı 2006'da tahsil edilmişse, o da 2006 yılı kira geliri olarak beyan edilecek.

3- Konut Kira İstisnası Her Ev için mi?: Hayır. 2006 yılında 2.200 YTL (2007 yılında da 2.300 YTL) olan, konut kira gelirleri istisnası, kira geliri elde edilen her ev için değil, toplam kira gelirine uygulanır.

4- Karı ve Kocanın Kira Gelirleri: Karı ve kocanın ayrı ayrı kira gelirleri varsa, her ikisi de bu gelirlerini ayrı ayrı beyan ederler  ve  istisnadan da ayrı ayrı yararlanırlar.

5- Hem İşyeri Hem de Konut Kira Geliri  Olanlar: 2006 yılı konut kira geliri, 2.200 YTL'yi aştığında, beyanı gerekiyor. Maliye Bakanlığı görüşüne göre; konut kirasının yanısıra işyeri kira geliri de elde edenlerin;

a) Konut kira gelirinden istisna düşülecek,

b) İstisna sonrası tutar ile işyeri kira geliri toplanacak,

c) Bu tutar 18.000 YTL'yi  aşıyorsa, kira gelirinin tamamı beyan edilecek. Aşmıyorsa, yalnızca 2.200 YTL'yi aşan, konut kira geliri beyan edilecek.

Ancak GVK Md. 86/1-c'de "vergiye tabi gelir toplamı" deyimi kullanıldığı için, yüzde 25 götürü gideri düştükten sonra kalan kısmın 18.000 YTL'lik sınırı aşıp aşmadığına bakmak gerektiği düşüncesindeyiz.

6- Kira Geliri Elde Edenin Emekli Aylığı ya da Ücret Geliri: Kira geliri nedeniyle, yıllık gelir vergisi beyannamesi verenlerin, ayrıca emekli aylıklarını da beyan etmeleri gerekmiyor.

Kira gelirinin yanı sıra, ücret geliri de olanların, bir işverenden elde ettikleri ücret gelirini, tutarı ne olursa olsun beyanı gerekmiyor. Ancak, birden fazla işverenden ücret geliri elde edilmesi durumunda, asıl işverenin dışındaki ücret gelirleri 18.000 YTL'yi aşıyorsa, ayrıca ücret gelirleri de beyan edilecek.

7- İşyeri Kira Gelirinin Stopajını Kiracı Vergi Dairesine Yatırmazsa: İşyeri sahibinin, bundan dolayı herhangi bir sorumluluğu yok. 2006 yılı işyeri kira geliri 18.000 YTL'yi aşması nedeniyle beyan edildiğinde, bununla ilgili yüzde 22 stopajı, kiracı, vergi dairesine beyan etmemiş ya da yatırmamış olsa dahi, hesaplanan gelir vergisinden mahsup edebilir. (Stopaj 1.1.2007'den itibaren yüzde 20'ye indirildi)

8- Eşe ya da Çocuğa Bedelsiz Kiralanan İşyeri: Yıllık emsal kira tutarı, 875 YTL'yi  aşıyorsa, yıllık beyanname ile tamamı beyan edilecek. Emsal kira bedeli, o işyerinin, emlak vergisi değerinin yüzde 5'i olarak hesaplanacak.

9- Yazlık Evini Kiraya Verenler: 2006 yılında elde ettikleri kiranın tutarı, 2.200 YTL'yi (2007 yılında da 2.300 YTL'yi) aşmışsa beyan edilecek. Aşmamışsa beyan edilmeyecek.

10- Yurtdışındaki Türklerin İşyeri Kira Geliri: Yurtdışında oturma ya da çalışma izni bulunan Türk vatandaşları, Türkiye'de elde ettikleri, stopaja (vergi kesintisine) tabi tutulmuş işyeri kira gelirlerini, tutarı ne olursa olsun beyan etmeyecekler. 2006 yılı konut kira gelirini ise yıllık 2.200 YTL'yi aşıyorsa, beyan edecekler.

2006 KİRA GELİRLERİNDE GELİR VERGİSİ TARİFESİ :7 bin YTL'ye kadar yüzde 15,  18 bin YTL'nin 7 bin YTL'si için 1050 YTL, fazlası yüzde % 20. 40 bin YTL'nin  18 bin YTL'si için  3 bin 250 YTL, fazlası yüzde yüzde 27. 40 bin YTL'den fazlasının 40 bin YTL'si için 9 bin 190 YTL, fazlası yüzde 35 oranında vergilendirilir.

     * başa dön